fundacja

Ludzie Fundacji

Poznaj zespół naszej Fundacji oraz Radę Naukową, która czuwa nad merytorycznym przekazem naszej edukacji!

Zespół EUKC

Zespół Fundacji tworzą specjaliści z różnych dziedzin. Rada naukowa Fundacji to wybitni specjaliści w dziedzinie leczenia cukrzycy. Są to pasjonaci, profesjonaliści oraz praktycy potrafiący zrozumieć problemy osób z cukrzycą i ich potrzeby. Nasi lekarze czuwają nad treścią merytoryczną prowadzonych przez nas akcji oraz pomagają nam wspierając nas swoją niezawodną wiedzą.
Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy została powołana w 2013 roku przez grupę osób, dla których ważna jest pomoc osobom chorym na cukrzycę oraz edukacja społeczeństwa dotycząca tej coraz częściej występującej choroby. Naszą misją jest kompleksowa pomoc osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyka w społeczeństwie.
Rada naukowa
Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
Kierownik Oddziału Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II, Samodzielny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dr hab. n. med. Agata Chobot
Kierownik Oddziału Pediatrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Dr n. med. Sebastian Seget
Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II, Samodzielny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zarząd Fundacji
Karolina Piątek
Prezes Zarządu Fundacji, Rzecznik Prasowy, Edukator
Jarosław Piątek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Współpracują z nami
Mgr Agnieszka Podraza
Diagnosta medyczny, Edukator
Dr Anna Tkacz
Lekarz dentysta, doradca żywieniowy, edukator diabetologiczny IDF.
Mgr Anna Knapczyńska
Dietetyk, edukator
Mgr Anna Janota
Pielęgniarka edukacyjna, edukator
Mgr Magdalena Roszkiewicz
Farmaceuta