fundacja

Sprawozdania finansowe

Poniżej prezentujemy roczne sprawozdania finansowe Fundacji Europejska Klinika Cukrzycy. Sprawozdania sporządzane są za okrecy roczne w oparciu o przepisy podatkowe dotyczące działalności fundacji i ustawę o rachunkowości.