fundacja

Dziecko z cukrzycą
w systemie edukacji

Pozarządowa orgaznizacja pro pacjencka zajmująca się badaniami profilaktycznymi stężenia glukozy we krwi oraz edukacją społeczeństwa oraz zespołów diabetologicznych na temat cukrzycy i zdrowego stylu życia.

Dziecko z cukrzycą w systemie edukacji oraz kursy doskonalące

Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy prowadzi szkolenia dla grona pedagogicznego placówek oświatowych pt. Dziecko z cukrzycą w systemie edukacji". Regularnie przeprowadzamy szkolenia w placówkach oświatowych, aby stworzyć środowisko przyjazne młodym diabetykom.
>Diagnoza przewlekłej choroby, jaką jest cukrzyca u dziecka, radykalnie zmienia życie jego oraz całej rodziny. Nasze kursy mają na celu zapewnienie dzieciom chorym na cukrzycę bezpieczeństwa i optymalnych warunków kształcenia oraz wychowania w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego i nie tylko. Prowadzimy również kursy doskonalące na temat cukrzycy i zdrowego stylu życia dla innych grup społecznych. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat kursów, napisz do nas!

Dlaczego przeprowadzenie kursu jest tak ważne?

Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy prowadzi szkolenia dla grona pedagogicznego placówek oświatowych pt. Dziecko z cukrzycą w systemie edukacji". Regularnie przeprowadzamy szkolenia w placówkach oświatowych, aby stworzyć środowisko przyjazne młodym diabetykom.

Diagnoza przewlekłej choroby, jaką jest cukrzyca u dziecka, radykalnie zmienia życie jego oraz całej rodziny. Nasze kursy mają na celu zapewnienie dzieciom chorym na cukrzycę bezpieczeństwa i optymalnych warunków kształcenia oraz wychowania w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego i nie tylko.

Jak zamówić kurs?

Prosimy o zgłoszenie placówki przez dyrektora poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. W ciągu 48h pracownik Fundacji skontaktuje się w celu ustalenia dogodnego terminu i szczegółów kursu.

Jakie tematy poruszamy na kursie?

  • podstawowa wiedza o cukrzycy typu 1
  • leczenie osobistą pompą insulinową oraz penami (wielokrotnymi wstrzyknięciami)
  • System Ciągłego Monitorowania Glikemii
  • przeciwdziałanie hipoglikemii oraz hiperglikemii i reakcja na nie
  • przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci z cukrzycą typu I
  • odżywianie w cukrzycy typu 1
  • wysiłek fizyczny w cukrzycy typu 1
  • właściwa opieka nauczyciela nad dzieckiem z cukrzycą wg obowiązujących na dany dzieńprzepisów prawnych;
  • zakres obowiązków nauczyciela i rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Biuro Inicjatyw Międzynarodowych oraz Ogólnopolską Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.

więcej informacji