fundacja

Dziecko z cukrzycą
w systemie edukacji

Jesteś pracownikiem placówki oświatowej? Odkryj, jak Twoja placówka może tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko edukacyjne dla dziecka z cukrzycą! Jesteś opiekunem? Przekaż informacje, jak zgłosić się na nasz kurs specjalistyczny. 

Dziecko z cukrzycą w systemie edukacji 

Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy prowadzi szkolenia dla pracowników placówek oświatowych w ramach projektu Dziecko z cukrzycą w systemie edukacji. Regularnie przeprowadzamy szkolenia w placówkach oświatowych, aby stworzyć środowisko przyjazne młodym osobom z cukrzycą.
Diagnoza cukrzycy u dziecka radykalnie zmienia życie jego oraz całej rodziny. Nasze kursy mają na celu zapewnienie dzieciom z cukrzycą bezpieczeństwa i optymalnych warunków kształcenia oraz wychowania w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego i nie tylko. Prowadzimy również kursy doskonalące na temat cukrzycy i zdrowego stylu życia dla innych grup społecznych. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat innych kursów, napisz do nas!

Jak zgłosić placówkę oświatową do przeprowadzenia kursu?

Prosimy o zgłoszenie placówki przez dyrektora, bądź pracownika placówki poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej znajdujący się poniżej. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie. W ciągu 72h pracownik Fundacji skontaktuje się w celu ustalenia dogodnego terminu i szczegółów kursu. Kurs trwa około 2,5 h i jest przeprowadzany przez wyspecjalizaowanych edukatorów diabetologicznych.

Jakie tematy poruszamy na kursie?

  • podstawowa wiedza o cukrzycy typu 1 oraz cukrzycy typu 2
  • leczenie osobistą pompą insulinową oraz penami (wielokrotnymi wstrzyknięciami)
  • System Ciągłego Monitorowania Glikemii
  • przeciwdziałanie hipoglikemii oraz hiperglikemii i reakcja na nie
  • przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci z cukrzycą typu 1
  • odżywianie w cukrzycy typu 1
  • wysiłek fizyczny w cukrzycy typu 1
  • właściwa opieka nad dzieckiem z cukrzycą wg obowiązujących na dany dzień przepisów prawnych;
  • zakres obowiązków nauczyciela i rodziców

 

Preferowany rodzaj szkolenia
Czy w placówce dostępny jest sprzęt multimedialny? (projektor, tablica multimedialna)