zwrot kosztów

Grant naukowy

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza, podając wszystkie wymagane informacje. Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu oceny kwalifikacji do otrzymania grantu oraz w procesie zwrotu poniesionych kosztów.

Pamiętaj, że dokładność i kompletność podanych informacji są kluczowe dla sukcesu Twojej aplikacji. Zapewnij również, że wszystkie załączone dokumenty są aktualne i właściwie zweryfikowane.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na aplikację i życzymy powodzenia w procesie kwalifikacyjnym!

 

 

Formularz

Zapraszamy do konaktu z nami: