Konferencje naukowe 

Fundacja cyklnicznie organizuje wydarzenia naukowe takie jak konferencje, webinary, bądź warsztaty zarówno dla zespołów terapeutycznych, jak i pacjentów i ich bliskich. Zapoznaj się z naszą działalnością.

NASZE WYDARZENIA NAUKOWE

TUTAJ MUSI BYĆ BLOK POŚWIĘCONY
1) POST ISPAD
2) WEBINARY